Gå til hovedindhold

Forældre

Forældre

Til forældre

Hvis din søn eller datter har et forbrug af hash, alkohol eller andre stoffer og du er bekymret, har du mulighed for at kontakte Resæt og tale med en rådgiver.

Vi har meget erfaring med unges forbrug af rusmidler, og vi ved at det kan være chokerende, når man finder ud af, at den unge har et forbrug eller overforbrug af hash, alkohol eller andre stoffer. Du kan derfor kontakte os, og få luft for dine bekymringer.

Vi kan tilbyde gratis forældresamtaler, deltagelse i familiebehandling eller forældrekursus. 

Som et muligt led i behandlingsforløbet for unge indskrevet i Resæt, er der et tilbud om familierettet indsats.

Familierettet indsats anvendes til at skabe forandringer i familier som oplever sig fastlåst, og på en eller anden måde ikke oplever at familien fungerer som den skal.

Familierettet indsats anvendes i alle de tilfælde, hvor det vurderes konstruktivt at inddrage alle de mennesker, som lever sammen i en familie. Ofte er det sådan, at når én person i familien er særligt ramt, kan alle i familien også på en eller anden måde blive berørt.

Forældrekursus i Resæt er et tilbud til dig, der har en ung op til 25 år, der har et problematisk forbrug af rusmidler.

Der vil som udgangspunkt blive talt om at være forældre, og hvordan familier hver især har deres løsninger og handlemuligheder. Samtidigt har du mulighed for at få et netværk af andre forældre.

I vil sammen med andre forældre få en blanding af oplæg og dialog med Resæt og med andre forældre.

Kurset er gratis, men kræver tilmelding. Kurset ligger mellem 17.00 og 20.00 og inkluderer et fælles aftensmåltid.

For at deltage i kurset, skal du have en ung op til 25 år, der har et problematisk forbrug af rusmidler. Den unge skal ikke være indskrevet i Resæt, for at du kan deltage i kurset.

Du kan tilmelde dig, ved at kontakte en medarbejder fra Resæt.